Wie zijn wij

SchuldHulpmaatje Noordwijk is een initiatief van Stichting Hulp in Noordwijk.

Wij helpen inwoners die financieel zijn vastgelopen, schulden hebben of schulden dreigen op te bouwen. Wij zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldHulpmaatje Nederland en werken volgens de principes die door Landelijke Vereniging zijn vastgelegd. Hier kun je lezen welke dat zijn.

De visie van SchuldHulpMaatje

Naastenliefde is onze basis. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.

Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties.

Hiermee versterken wij de inzet van organisaties en charitatieve instellingen.
Samen lukt ‘t …

De missie van SchuldHulpMaatje

  • Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen
  • Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek
  • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen
  • Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood
  • Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals