Wat doet een maatje

Als SchuldHulpMaatje help je iemand die problemen heeft met de financiële administratie. Daardoor komt het vaak voor er ook schulden zijn.
Je bent iemands vertrouwenspersoon. Je luistert, motiveert en stimuleert en dat vaak voor een langere periode. Dat je er voor iemand bent, is net zo waardevol als overzicht aanbrengen in iemands inkomsten en uitgaven.

SchuldHulpMaatjes:

  • zijn op financieel vlak iemands steun en toeverlaat;
  • helpen iemand verstandig met geld om te gaan;
  • ondersteunen cliënten tijdens afspraken met officiële instanties;
  • stimuleren gedragsverandering;
  • brengen eventuele toeslagen en subsidies in kaart;
  • weten de weg naar overige hulpverlenende instanties;
  • helpen als dat nodig is bij het opstellen van een goed geformuleerd bezwaarschrift;
  • stralen vertrouwen en deskundigheid uit;
  • helpen iemand financieel op eigen benen te staan.

 

Hoe doe een maatje dat?

Een maatje bezoekt de hulpvrager op afspraak thuis. Tijdens de eerste gesprekken bekijken hulpvrager en maatje samen wat er precies aan de hand is. Daarna stellen ze samen vast hoe de situatie kan worden aangepakt. De inkomsten en de uitgaven worden in kaart gebracht en meestal ook een overzicht van schulden. Samen bespreken ze een plan van aanpak om schuldenvrij te worden.