Disclaimer

Stichting Hulp in Noordwijk verleent u hierbij toegang tot de website schuldhulpmaatjenoordwijk.nl. Op de website worden door Stichting Hulp in Noordwijk teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Stichting Hulp in Noordwijk en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Stichting Hulp in Noordwijk en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Stichting Hulp in Noordwijk aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.