Nieuws

SchuldHulpMaatje Noordwijk zoekt dringend nieuwe maatjes.

 

Door het vertrek van enkele vrijwilligers en de verwachte toename in hulpvragen, heeft SchuldHulpMaatje Noordwijk dringend behoefte aan nieuwe maatjes.

Een SchuldHulpMaatje helpt iemand die problemen heeft met zijn financiën. Dit kan gaan over het ordenen van de financiële administratie tot het helpen bij grote schulden.

Een SchuldHulpMaatje is een officieel getrainde persoon die naast de hulpvrager staat. Een maatje die je helpt, luistert en adviseert, maar niets van de hulpvrager overneemt. De hulpvrager blijft te allen tijden zelf ‘aan het roer’.

Mensen die zich beschikbaar stellen als SchuldHulpMaatje  gaan pas aan de slag na een driedaagse ‘SchuldHulpMaatje training’ en een Verklaring omtrent het gedrag. Ook volgt een maatje doorlopend een digitaal bijscholingsprogramma, zodat er een goede ondersteuning kan worden gegeven. Drie ervaren coördinatoren begeleiden de maatjes. Door het jaar heen worden er avonden georganiseerd om onderling ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Meer informatie over het zijn van een SchuldHulpMaatje kan je lezen op:https://schuldhulpmaatjenoordwijk.nl/wat-doe-je-als-maatje/

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden via een mail te sturen naar coordinator@schuldhulpmaatjenoordwijk.nl

 

SchuldHulpMaatje Noordwijk helpt 100 mensen

SchuldHulpMaatje Noordwijk is in 2017 begonnen met hulp bieden aan mensen die moeite hebben met het bijhouden met hun administratie of problemen hebben met hun financiën. Dat blijkt in een behoefte te voorzien want tot en met eind 2021 hebben er bijna 100 mensen een beroep gedaan op SchuldHulpMaatje Noordwijk.

In 2017 is SchuldHulpMaatje Noordwijk gestart met 4 maatjes en werden direct 9 hulpvragers ondersteund. Eind 2021 waren er 16 Maatjes actief in de plaatsen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Gezamenlijk hebben deze maatjes in 2021 aan 33 mensen hulp geboden en zijn er 27 hulpvragen met succes afgerond.

Problemen met financiën of met de administratie kunnen iedereen treffen. Die kunnen ontstaan door werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De oorzaken zijn heel verschillend. Als je dan het overzicht kwijtraakt of geen mogelijkheden meer ziet om het op te lossen, is het fijn dat er mensen zijn die je kunnen helpen.

Dat kunnen mensen zijn in je eigen kring, maar als je dat niet wilt of niemand hebt die je kan helpen, dan zijn de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje de aangewezen mensen om je te ondersteunen. SchuldHulpMaatjes hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn gecertificeerd.

Heel vaak doen mensen al een beroep op de professionele hulpverlening zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst of Maatschappelijk Werk. SchuldHulpMaatjes bieden dan mentale ondersteuning of helpen bij het aanleveren van gegevens. In die situaties is het fijn dat mensen iemand naast zich weten hen bij kan staan en ruggensteun kan geven.

Een van de laatste maatjes die zich bij SchuldHulpMaatje Noordwijk heeft aangesloten is Jan van Dam uit Noordwijk. Jan heeft in 2021 de cursus bij SchuldHulpMaatje Nederland gevolgd en het certificaat gekregen. Op de foto overhandigt voorzitter Leo Salman de bijbehorende SchuldHulpMaatje-pas aan Jan van Dam

 

Veel studenten lopen beurs mis. Voor meer informatie klik op deze link

 

Groen links en VVD bezorgd over verborgen schulden. Voor meer informatie klik op deze link

 

Ik moest mijn meubels verkopen om aan eten te komen. Voor meer informatie klik op deze link