Ontstaan

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. De diaconieën van de Kerken in Noordwijk hebben met de oprichting van de Stichting hulp in Noordwijk in 2015 dit initiatief overgenomen. Deze Stichting heeft – samen met de gemeente Noordwijk – het project opgezet.
De Stichting Hulp In Noordwijk is in 2017 verder gegaan als SchuldHulpMaatje Noordwijk en is vervolgens gestart met het bieden van hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden

Samenwerking

SchuldHulpMaatje Noordwijk volgt het concept van SchuldHulpMaatje Nederland. Wij hanteren hun beproefde werkwijze en zorgen voor deskundigheid van onze maatjes.
Naast de coördinator wordt het werk gedaan door uitsluitend vrijwilligers. Wij werken samen met de Sociale Diensten en maatschappelijke organisaties in de woonkernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Door samenwerking wordt de hulpverlening beter en effectiever.
Zodra de situatie van de hulpvrager is gestabiliseerd, besteden we aandacht aan preventie en het voorkomen van nieuwe problemen.
.